Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » NEMOC Z POVOLÁNÍ » Nemoc z povolání > uznání

Nemoc z povolání > uznání

Jak probíhá uznání nemoci z povolání?

Nemoc z povolání mohou posoudit a uznat jen zdravotnická zařízení, která mají povolení posuzovat nemoci z povolání. Seznam zdravotnických zařízení uveřejňuje na svých webových stránkách Ministerstvo zdravotnictví.

Celý proces však zpravidla začíná u praktického či odborného lékaře, který léčí zaměstnance. Lékař obvykle zjistí, že léčené onemocnění by mohlo být nemocí z povolání a následně odešle zaměstnance s doporučením do příslušného zdravotnického zařízení. Uvedené však neznamená, že by zaměstnanec nemohl zdravotnické zařízení uznávající nemoci z povolání navštívit bez doporučení. V případě, že lékař odmítá doporučení vystavit, neváhejte a objednejte se do příslušného zdravotnického zařízení sami, avšak vyžádejte si od ošetřujícího lékaře zdravotnickou dokumentaci, budete ji muset v rámci posuzování zdravotního stavu předložit.

Zaměstnanec se nemůže obrátit na libovolné zdravotnické zařízení, ale pouze na místně příslušné. Vyhláška č. 104/2012 Sb. stanoví kritéria, podle kterých se určuje místní příslušnost. Nejčastěji se místní příslušnost zdravotnického zařízení řídí místem výkonu práce, u níž je podezření, že způsobila onemocnění, a to za předpokladu, že zaměstnanec je u daného zaměstnavatele stále zaměstnán. V případě, že pracovní poměr již skončil, řídí se místní příslušnost podle adresy trvalého pobytu posuzovaného zaměstnance.

Zdravotnické zařízení provede vyšetření a posoudí, zda zaměstnanec trpí nemocí, která je uvedena ve vládním seznamu nemocí z povolání. V případě kladného posouzení bude následovat hygienické šetření u zaměstnavatele, které provádí krajská hygienická stanice. Ta posoudí, zda jsou u zaměstnavatele podmínky, za nichž může zjištěná nemoc z povolání vzniknout. Je důležité, aby byli pracovníci krajské hygienické stanice informováni o všech pracích, které u zaměstnavatele poškozený zaměstnanec vykonával. Někteří zaměstnavatelé mají obavu, že porušují hygienické limity (týkající se např. přenášených břemen, prašnosti či hluku), proto pracoviště před šetřením upravují. Vzhledem k uvedenému velmi doporučujeme poškozeným zaměstnancům, aby se hygienického šetření účastnili a korigovali případná nepravdivá tvrzení zaměstnavatele.

Po hygienickému šetření u zaměstnavatele vydá příslušné zdravotnické zařízení posudek o uznání či neuznání nemoci z povolání.

Proces uznání nemoci z povolání a vydání lékařského posudku je podrobně upraven zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 104/2012 Sb., kterou jsou stanoveny bližší požadavky na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání.

Zpět