Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

POTŘEBUJETE SE ZORIENTOVAT V PROCESU UZNÁVÁNÍ NEMOCI Z POVOLÁNÍ?

NEVÍTE, JAK VYČÍSLIT ODŠKODNĚNÍ ZAMĚSTNANCI?

NEUMÍTE SVÉ NÁROKY SPRÁVNĚ UPLATNIT?

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?

Obraťte se na naši bezplatnou právní Poradnu pro poškozené.

Poradna pro poškozené se zabývá problematikou náhrady újmy na zdraví, a to nejčastěji v souvislosti s pracovními úrazy, nemocemi z povolání a dopravními nehodami.

Pomáháme poškozeným, kteří utrpěli újmu na zdraví nebo životě, zejména formou bezplatných konzultací jejich případu.

Právní poradenství poskytujeme prostřednictvím advokátek, které se specializují na nemoci z povolání a pracovní úrazy. Vaši situaci bezplatně zhodnotí a navrhnou Vám možná řešení!

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

BEZPLATNÁ PORADNA VÁM NABÍZÍ:

 • posoudíme Váš konkrétní případ
 • poskytneme Vám informace o odškodnění a jednotlivých nárocích 
 • doporučíme Vám postup vůči zaměstnavateli a jeho pojišťovně
 • poskytneme Vám informace o právech zaměstnance a povinnostech zaměstnavatele
 • budete-li potřebovat, nabídneme Vám právní zastoupení specializovaným advokátem

PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ ADVOKÁTEM:

 • spolupracujeme pouze s advokáty specializovanými na problematiku nemocí z povolání
 • advokát pro Vás pracuje za smluvní odměnu ve výši 10-20% z vymoženého odškodnění
 • odměnu advokáta platíte až poté, kdy je Vám odškodnění skutečně uhrazeno
 • advokát za Vás jedná se zaměstnavatelem a jeho pojišťovnou
 • advokát za Vás vyčíslí, doloží a uplatní veškeré Vaše nároky
 • v případě, že zaměstnavatel neuhradí odškodnění dobrovolně, anebo v plné výši, bude Vás advokát zastupovat v soudním řízení a vymáhat Vaše nároky soudní cestou

PROČ SE OBRÁTIT NA NÁS?

 • Bezplatné telefonické, písemné nebo osobní konzultace ve věci odškodnění újmy na zdraví.
 • Spolupracujeme s týmem zkušených advokátů, kteří se specializují na oblast odškodňování újmy na zdraví. Tímto zaručujeme vysokou kvalitu poskytnutých služeb a bohaté zkušenosti při jednání se zaměstnavateli a pojišťovnami.
 • Spolupracujeme s kvalitními soudními znalci, díky kterým jsme schopni zajistit poškozeným maximální odškodnění.
 • V případě, že nebudete schopni vyřešit záležitost sami, naši spolupracující advokáti jsou ochotni případ převzít a dále jednat Vaším jménem. Ušetříte si tak čas a nervy při často zdlouhavém vyjednávání se zaměstnavatelem nebo pojišťovnou.
 • Vymáhání nároků prostřednictvím advokáta Vám přinese vyšší odškodnění, neboť za Vás uplatní veškeré nároky (včetně nároků vycházejících z judikatury soudů). Pojišťovna ani zaměstnavatel Vás nikdy nebudou informovat o všech Vašich nárocích.
 • Vymáhání nároků prostřednictvím advokáta Vám zajistí rychlejší odškodnění, neboť specializovaný advokát ví, jaké dokumenty je k nárokům nutno doložit. Pojišťovna zaměstnavatele tak nemůže oddalovat výplatu odškodnění žádostmi o doložení dalších dokumentů.

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY

Poskytujeme právní poradenství k problematice pracovních úrazů. Více o pracovních úrazech zde.

Poskytujeme právní poradenství k problematice dopravních nehod. Více o dopravních nehodách zde.


Kontaktní formulář:

Telefon / Email

Dotaz