Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » ODŠKODNĚNÍ

ODŠKODNĚNÍ

Zaměstnanec, kterému byla uznána nemoc z povolání, má nárok na odškodnění. Náhradu škody či nemajetkové újmy je zaměstnanci povinen poskytnout zaměstnavatel, a to i v případě, že dodržel veškeré předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jednotlivé nároky při újmě na zdraví z nemoci z povolání upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) v ustanovení § 271a až § 271e.

Je na poškozeném zaměstnanci, aby své nároky uplatnil – tedy vyčíslil, doložil a vyzval odpovědného zaměstnavatele k jejich úhradě. Pokud tak neučiní, nedostane odškodnění, neboť zaměstnavatel ani pojišťovna nevyplácí odškodnění bez aktivity poškozeného zaměstnance.

Rovněž je nutno uplatnit nároky co nejdříve, jelikož podléhají promlčení.

Náhrada za bolest

Poškozený zaměstnanec má nárok na náhradu za bolest, kterou vytrpěl v souvislosti s nemocí z povolání.

Více

 

Náhrada za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky)

Některé nemoci z povolání bohužel nelze vyléčit a zanechají na zdraví zaměstnance trvalé následky. V takovém případě má nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Více

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Zaměstnanec, který je v důsledku nemoci z povolání v pracovní neschopnosti, má v jejím průběhu nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, která mu každý měsíc vzniká.

Více

 

Náhrada za ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. RENTA)

Zaměstnanci, který není pro nemoc z povolání schopen dosahovat výdělků jako před vznikem onemocnění, vzniká nárok na náhradu za ztrátu na výdělku.

Více

 

Náhrada nákladů spojených s léčením

Poškozený zaměstnanec má nárok na náhradu veškerých nákladů spojených s léčením nemoci z povolání, které účelně vynaložil.

Více

 

Náhrada věcné škody

Poškozený zaměstnanec má nárok na náhradu věcné škody, kterou není pouze škoda na věcech.

Více

 

Odstupné

V některých případech přísluší poškozenému zaměstnanci vedle náhrady škody a újmy na zdraví i odstupné jako zvláštní finanční kompenzace při skončení pracovního poměru.

Více

 

Náhrada při úmrtí zaměstnance

Někdy se bohužel stává, že zaměstnanec nemoci z povolání podlehne. Zákoník práce pro tyto případy upravuje nároky a okruh osob, kterým náleží.

Více

Nevíte si rady s uplatněním či vyčíslením svých nároků?
Nejste si jisti, zda jste uplatnili vše, na co máte nárok?

Obraťte se na naši bezplatnou poradnu.

 


Kontaktní formulář:

Telefon / Email

Dotaz