Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » NEMOC Z POVOLÁNÍ » Nemoc z povolání > kdo posuzuje

Nemoc z povolání > kdo posuzuje

Kdo posuzuje, zda se jedná o nemoc z povolání?

Jsou-li splněny výše uvedené předpoklady, je nutné, aby byla nemoc z povolání uznána. Jen na základě uznané nemoci z povolání k tomu určenou osobou může poškozený zaměstnanec získat odškodnění.

Nemoc z povolání mohou posoudit a uznat jen zdravotnická zařízení, která mají povolení posuzovat nemoci z povolání. Seznam zdravotnických zařízení uveřejňuje na svých webových stránkách Ministerstvo zdravotnictví. Zpravidla se jedná o větší nemocnice, které mají specializované kliniky pracovního lékařství. Ty vydávají tzv. posudky o uznání nemoci z povolání. Nemoc z povolání tedy neposuzuje zaměstnavatel ani pojišťovna, ale zdravotnické zařízení, které má od Ministerstva zdravotnictví uděleno povolení.

Zpět