Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » ODŠKODNĚNÍ » Odškodnění > Náhrada věcné škody

Odškodnění > Náhrada věcné škody

Náhrada věcné škody

Poškozený zaměstnanec má nárok na náhradu věcné škody, kterou není pouze škoda na věcech.

Co je věcná škoda?

Pod věcnou škodu řadíme poškození věcí (např. oblečení), které však v případě nemoci z povolání nebude časté.

Současně lze pod věcnou škodu podřadit veškerou škodu, která vznikla v souvislosti s nemocí z povolání a není kryta některým z výše uvedených nároků. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR se věcnou škodou rozumí také náklady, které vzniknou poškozenému zaměstnanci tím, že pro nemoc z povolání nemůže obstarávat svou domácnost v původním rozsahu a musí některé práce v domácnosti vykonávat jiná osoba, která je dříve nevykonávala (zpravidla příbuzní).

Zpět