Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » ODŠKODNĚNÍ » Odškodnění > Náhrada nákladů spojených s léčením

Odškodnění > Náhrada nákladů spojených s léčením

Náhrada nákladů spojených s léčením

Poškozený zaměstnanec má nárok na náhradu veškerých nákladů spojených s léčením nemoci z povolání, které účelně vynaložil.

Co lze považovat za náklady spojené s léčením?

Zjednodušeně lze říci, že se jedná o veškeré náklady, které vynaloží zaměstnanec ke zlepšení či udržení zdravotního stavu způsobeného nemocí z povolání.

Zpravidla se jedná o doplatky za léky a zdravotnické pomůcky, doplatky za rehabilitaci či pobyt v lázních, náklady vynaložené na dopravu do zdravotnických zařízení a podobně.

Je možno odškodnit péči rodinných příslušníků o poškozeného zaměstnance?

Pod náklady spojené s léčením je možno podřadit také náklady vzniklé tím, že se třetí osoby (zpravidla příbuzní, ale i sousedé či známí) starají o poškozeného zaměstnance, který v důsledku onemocnění není schopen vykonávat určité činnosti. Typicky se jedná o případy, kdy je poškozený zaměstnanec upoután na lůžko, anebo má končetinu v sádře a potřebuje pomoc při úkonech jako příprava a podání stravy, oblékání či osobní hygiena.

Zpět