Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » PRAKTICKÉ RADY

PRAKTICKÉ RADY

Uznání nemoci z povolání

 • Při návštěvě ošetřujícího lékaře uvádějte, že onemocnění, s nímž se léčíte, vzniklo v důsledku vykonávané práce.
 • Neodkládejte zahájení řízení o uznání nemoci z povolání, neboť celý proces trvá řadu měsíců i rok. Nechce-li Vás odeslat ošetřující lékař do zdravotnického zařízení, které posuzuje nemoci z povolání, změňte ošetřujícího lékaře, případně se objednejte sami.
 • Předejte zdravotnickému zařízení k posouzení nemoci z povolání veškerou zdravotnickou dokumentaci. Pro správné stanovení odškodnění za bolest i za trvalé následky potřebuje lékař také informace o průběhu léčby, o komplikacích a pod.
 • Zúčastněte se hygienického šetření u zaměstnavatele, při kterém Krajská hygienická stanice ověřuje podmínky vzniku onemocnění. Stává se, že zaměstnavatelé dodatečně upravují podmínky, v nichž poškozený zaměstnanec pracoval.

Odškodnění

 • Jednotlivé nároky je nutno vyčíslit, doložit a vyzvat zaměstnavatele k jejich úhradě – ani zaměstnavatel, ani jeho pojišťovna Vám sami od sebe nic nevyplatí.
 • Řešte své nároky včas, aby nedošlo k jejich promlčení.
 • Promlčecí lhůta se zastaví pouze uplatněním nároku u soudu. Uplatnění nároku u zaměstnavatele není dostatečné pro stavění promlčecí lhůty. Pokud Vám zaměstnavatel nechce odškodnění vyplatit, řešte včas případné vymáhání nároku soudní cestou.
 • Máte-li pochybnost o správnosti lékařského posudku o bolestném či ztížení společenského uplatnění, nechte jej přezkoumat.
 • Dbejte, aby zaměstnavatel správně stanovil průměrný výdělek pro výpočet renty a náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Nesprávné stanovení Vás může připravit o hodně peněz.

Pracovní poměr

 • K výkonu práce musí být zaměstnanec zdravotně způsobilý. Pokud se domníváte, že v důsledku nemoci z povolání už nemůžete vykonávat původní práci, máte právo žádat zaměstnavatele o provedení mimořádné lékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb (dříve závodní lékař).
 • Budete-li posudkem závodního lékaře uznáni zdravotně nezpůsobilými k výkonu dosavadní práce v důsledku nemoci z povolání, požádejte lékaře, aby nemoc z povolání uvedl jako příčinu zdravotní nezpůsobilosti v samotném posudku.
 • V případě, že se závěrem posudku závodního lékaře o Vaší další zdravotní způsobilosti k dosavadní práci nesouhlasíte, máte právo podat návrh na jeho přezkum nadřízenému správnímu orgánu, a to do 10 pracovních dnů ode dne předání posudku.
 • Pokud budete posudkem závodního lékaře uznáni zdravotně nezpůsobilými k výkonu dosavadní práce, je právem (i povinností) zaměstnavatele, aby Vás převedl na jinou práci. Také k nové práci však musíte být zdravotně způsobilými. Máte-li pochybnosti, žádejte o provedené mimořádné lékařské prohlídky i ve vztahu k nové práci.

Odstupné

 • Budete-li uznáni posudkem závodního lékaře zdravotně nezpůsobilými k výkonu dosavadní práce v důsledku nemoci z povolání a zaměstnavatel současně nemá pro Vás jinou vhodnou práci, měl by s Vám rozvázat pracovní poměr výpovědí dle § 52 písm. d) zákoníku práce (výpovědním důvodem je zdravotní nezpůsobilost zaměstnance v důsledku nemoci z povolání) či dohodou z týchž důvodů. V takovém případě Vám náleží odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku Vašeho průměrného měsíčního výdělku.

Máte-li pochybnosti, zda postupujete správně, obraťte se na naši bezplatnou poradnu.


Kontaktní formulář:

Telefon / Email

Dotaz