Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » ODŠKODNĚNÍ » Odškodnění > Odstupné

Odškodnění > Odstupné

Odstupné

V některých případech přísluší poškozenému zaměstnanci vedle náhrady újmy na zdraví i odstupné jako zvláštní finanční kompenzace při skončení pracovního poměru v důsledku nemoci z povolání.

Kdy má poškozený zaměstnanec nárok na odstupné ze zdravotních důvodů?

Odstupné z tzv. zdravotních důvodů přísluší zaměstnanci, u kterého došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí za strany zaměstnavatele dle § 52 písm. d) zákoníku práce (tedy z důvodu, že zaměstnanec dle posudku závodního lékaře nemůže dále konat dosavadní práci pro nemoc z povolání), anebo dohodou z týchž důvodů.

V jaké výši odstupné náleží a kdy bude vyplaceno?

Odstupné náleží ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku poškozeného zaměstnance. Dvanáctinásobek stanoví zákoník práce jako nejnižší možné odstupné. Někteří zaměstnavatelé poskytují odstupné pro zaměstnance poškozené nemocí z povolání ve vyšší výši (např. dle ustanovení kolektivní smlouvy).

Odstupné vyplácí zaměstnavatel, a to po skončení pracovního poměru zaměstnance v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy.

Zpět