Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » NEMOC Z POVOLÁNÍ

NEMOC Z POVOLÁNÍ

Co je nemoc z povolání? 

Nemoc z povolání je onemocnění vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů anebo akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Ne každé onemocnění však může být nemocí z povolání. Je třeba, aby byly naplněny tyto předpoklady:

  • Onemocnění musí být uvedeno v tzv. seznamu nemocí z povolání (nařízení vlády č. 290/1995 Sb.). Nemoc, která zde uvedena není, nemůže být za nemoc z povolání uznána.
  • Onemocnění musí dosahovat určitého stupně klinické závažnosti a musí být prokázáno, že postižená osoba pracovala v prostředí a za podmínek, při nichž podle současných lékařských znalostí může daný druh onemocnění vzniknout.

Definici nemoci z povolání nalezneme v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. K 1. 1. 2023 došlo k jeho novelizaci (nařízení vlády č. 451/2022 Sb.) a vláda v něm uskutečnila několik změn, zejména doplnila seznam nemocí z povolání o nemoc spočívající v chronickém onemocnění bederní páteře.

Kdo posuzuje, zda se jedná o nemoc z povolání?

Jsou-li splněny výše uvedené předpoklady, je nutné, aby byla nemoc z povolání uznána. Jen na základě uznané nemoci z povolání k tomu určenou osobou může poškozený zaměstnanec získat odškodnění.

Více

Jak probíhá uznání nemoci z povolání?

Celý proces zpravidla začíná u praktického či odborného lékaře, který léčí zaměstnance. Lékař obvykle zjistí, že léčené onemocnění by mohlo být nemocí z povolání a následně odešle zaměstnance s doporučením do příslušného zdravotnického zařízení.

Více

Jak má posudek o nemoci z povolání vypadat a co když nejsem s jeho závěry spokojen?

Kromě obecných náležitostí lékařského posudku musí posudek o uznání nemoci z povolání obsahovat identifikační údaje zaměstnavatele, datum zjištění nemoci z povolání, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání a označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády.

Více

Může být nemoc z povolání tzv. oduznána?

Ne všechny nemoci z povolání jsou trvalého rázu. Některá onemocnění, která byla uznána jako nemoc z povolání, mohou časem odeznít. Může se jednat například o kontaktní ekzém, který vymizí, když poškozený zaměstnanec přestane pracovat v rizikovém prostředí. Dojde-li k vyléčení, může být nemoc z povolání tzv. oduznána.

Více

Máte-li další otázky, obraťte se na naši bezplatnou poradnu. 


Kontaktní formulář:

Telefon / Email

Dotaz