Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » Aktuality » Zpětné uznání nemoci z povolání

V tomto článku si blíže upřesníme, zda je možné si zažádat zpětně o uznání nemoci z povolání, tj. zejména tehdy, kdy už například poškození nepracují u zaměstnavatele, u kterého pracovali za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká.

Je možné žádat o uznání nemoci z povolání po skončení výkonu práce u zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec pracoval za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká?

Obecně lze říci, že ukončení výkonu práce u takového zaměstnavatele není překážkou zpětného podání žádosti o uznání nemoci z povolání. Je zde ale časový limit, který musí být splněn. Česká a Moravskoslezská komise pro posuzování nemoci z povolání doporučila České lékařské společnosti J. E. Purkyně závazné přijetí posudkové zásady, že za nemoc z povolání není možné uznat takové onemocnění, které bylo poprvé objektivně zjištěno v takové klinické formě, která ji umožňuje při splnění dalších podmínek uznat za nemoci z povolání, později než 6 měsíců ode dne, kdy postižený zaměstnanec přestal vykonávat práci, která podle současných lékařských poznatků může toto onemocnění způsobit.

Ve zcela výjimečných případech je možné uznat toto onemocnění za nemoc z povolání i v případě delší než 6 měsíců ode dne, kdy osoba, která jím trpí, přestala vykonávat práci, která podle současných lékařských poznatků může toto onemocnění způsobit, avšak jedině v případě, že tato doba není delší než 1 rok.

Týká se výše časový limit 6 měsíců všech nemocí z povolání?

Tento limit se netýká posuzování a uznávání onemocnění, která mohou být poprvé zjištěna až s dlouhou časovou prodlevou od okamžiku, kdy na organismus působí vliv, který je způsobuje, typicky jde o nádorová onemocnění, pneumokoniózy, nemoci způsobené ionizujícím zářením a dále některé infekční a parazitární onemocnění.

Jaké plyne pro poškozené doporučení?

Doporučujeme s podáním žádosti o uznání nemoci z povolání neotálet. Podání žádosti o uznání nemoci z povolání nejprve zkonzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Pokud tento lékař usoudí, že z lékařského hlediska by Vaše onemocnění mohlo splňovat parametry nemoci z povolání, podejte žádost na příslušnou Kliniku pracovního lékařství, buď sami nebo v kooperaci právě s ošetřujícím nebo závodním lékařem. Proces uznávání nemoci z povolání je zdlouhavý, může trvat i několik let, ale tato doba nemá vliv na Váš nárok na odškodnění z nemoci z povolání v případě jejího uznání.

Příběh z praxe:

Obrátila se na nás klientka, že jí byla zpětně uznána nemoc z povolání. Žádost na kliniku pracovního lékařství podala v časovém limitu 6 měsíců ode dne ukončení pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů. K uznání nemoci z povolání došlo až po dvou letech. Mezitím klientka vystřídala dvě různá zaměstnání, s původním zaměstnavatelem již nebyla v kontaktu. Domluvili jsme se na převzetí právního zastoupení, kdy za klientu řešíme veškeré odškodnění, na které má nárok, vymůžeme ji 12 – měsíční odstupné a zařídíme pro ni rentu do budoucna. Pokud jste i vy v podobné situaci, tak se na nás můžete obrátit. Rádi Vám v této situaci pomůžeme.