Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » Články » Počet nemocí z povolání v České republice

Nemoc z povolání je onemocnění, jež vzniká nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, kterým je zaměstnanec vystaven při výkonu svého povolání. Jako nemoc z povolání může být uznáno pouze takové onemocnění, které lze podřadit pod některou z položek Seznamu nemocí z povolání stanoveného nařízením vlády č. 290/1995 Sb. Uznání nemoci z povolání smí provést pouze specializovaný poskytovatel zdravotních služeb, kterému bylo uděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR zvláštní povolení.

Státní zdravotní ústav, který se pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR zabývá kromě jiného monitorováním a výzkumem vztahu životních podmínek a zdraví, vydává každý rok statistický přehled o hlášených nemocech z povolání na území České republiky. Z přehledu je možné zjistit informace o četnosti a výskytu jednotlivých nemocí z povolání v rámci celé republiky a jednotlivých krajů, a také údaje o výskytu konkrétních nemocí v návaznosti na některá povolání.

V České republice bylo v roce 2017 podle údajů zveřejněných Státním zdravotním ústavem nahlášeno u 1117 zaměstnanců (551 žen a 566 mužů) celkem 1370 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1278 nemocí z povolání a 92 ohrožení nemocí z povolání.

Z hlediska způsobu vzniku bylo vyvoláno nejvíce nemocí z povolání působením fyzikálních faktorů. Fyzikální faktory způsobily celkem 60 % všech onemocnění. Konkrétně se jednalo zejména o syndrom karpálního tunelu, epikondylitidu, artrózu kloubů a poškození ulnárního nervu v oblasti lokte. Uvedenými onemocněními trpěli nejčastěji pracovníci v profesích montážní dělník, operátor výroby a zámečník.

Z hlediska četnosti výskytu následovaly kožní onemocnění (zejména kontaktní alergická dermatitida či iritační dermatitida) a nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (zde pneumokoniózy, astma bronchiale a alergická rinitida).

Mezi profese s nejvyšším počtem hlášených nemocí z povolání byly zařazeny zaměstnanci při výrobě motorových vozidel (montážní dělníci, operátoři výroby), kde se jednalo zejména o nemoci způsobené přetěžováním horních končetin. Následovaly práce v oblasti zdravotní a sociální péče, kde převažovala přenosná a parazitární onemocnění a také těžba a dobývání nerostných surovin (zejména černé uhlí).

Z hlediska území bylo v minulém roce nejvíce nemocí z povolání diagnostikováno v Moravskoslezském kraji. Uvedený kraj bývá na čele četnosti výskytu nemocí každým rokem a asi není překvapující, že mezi nejčastější choroby z povolání zde patří onemocnění způsobené fyzikálními faktory (zejména nemoci způsobené přetěžováním horních končetin a způsobené vibracemi) a dále onemocnění plic způsobené černouhelným prachem.

Podle údajů Státního zdravotního ústavu tak každým rokem přibude v České republice přes tisíc zaměstnanců, kteří mají nárok na odškodnění újmy na zdraví způsobené vykonávanou prací. Bohužel ne všichni zaměstnavatelé plní své povinnosti stanovené zákoníkem práce. Řada zaměstnanců proto musí své odškodnění vymáhat, nezřídka i soudní cestou.

Lze však uzavřít dobrou zprávou, neboť z dlouhodobého hlediska počet ohlášených nemocí z povolání každým rokem klesá.

Poradna pro poškozené z.s.

Tel.: 720 988 644

E-mail: info@poradna-pp.cz