Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » Články » Novelizace seznamu nemocí z povolání

Definice nemoci z povolání je dána nařízením vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

K 1. 1. 2015 došlo k jeho novelizaci (č. 168/2014 Sb.) a vláda v něm uskutečnila několik drobných změn. V nařízení nalezneme, které konkrétní onemocnění se za nemoc z povolání považují, a dělí je do šesti kapitol.

 Jsou jimi:

  • nemoci z povolání způsobené chemickými látkami,
  • nemoci z povolání způsobené kvůli fyzikálním faktorům,
  • nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřišnice,
  • nemoci z povolání kožní,
  • nemoci z povolání přenosné a parazitární,
  • nemoci z povolání způsobené jinými faktory a činiteli, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání

Mezi nejvíce vyskytované nemoci z povolání patří skupina způsobená fyzikálními faktory.

Od novelizace ale vypadla některá onemocnění jako například nemoci takzvaných tíhových váčků mezi kostmi, svaly a úpony u kloubů, které vznikají z přetížení a choroby vyvolané prachem z cukrové třtiny.

Některé nemoci z povolání jsou naopak nově zařazené, například rakovina vaječníků způsobená azbestózou. Upřesnění se na seznamu dostalo chronické obstrukční plicní nemoci, kterou trpí horníci z černouhelných dolů.

Bohužel ani tentokrát se do seznamu nemocí z povolání nedostali některá častá onemocnění jako syndrom vyhoření způsobený vykonávanou prací, ani problémy s páteří související se sedavým zaměstnáním.