Jsme bezplatná právní poradna.
Tel. +420 720 988 644, e-mail: info@nemoc-zpovolani.cz

Hlavní stránka » Články » Jak se valorizuje renta?

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta) přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.

Poškození zaměstnanci se na Poradnu pro poškozené z.s. obrací často s dotazem, jakým způsobem se renta valorizuje, proto Vám nyní situaci objasníme.

Valorizací rozumíme pravidelnou úpravu, kterou provádí vláda ČR svým nařízením. Při výpočtu renty je důležité, že valorizace se nevztahuje na samotnou rentu, ale na rozhodný výdělek, ze kterého se renta počítá.

Vláda vydává koncem kalendářního roku nařízení, ve kterém stanoví, o kolik se od 1. ledna následujícího roku zvýší rozhodný výdělek pro výpočet renty. Valorizace pro rok 2017 je upravena nařízením vlády č. 433/2016 Sb. tak, že rozhodný výdělek pro výpočet renty se zvyšuje o 2,2%. O uvedená procenta se zvýší rozhodný výdělek pro výpočet renty, nikoliv celá výsledná renta.

Při výpočtu renty nepodléhá valorizaci pouze rozhodný výdělek, valorizuje se také invalidní důchod. Pokud poškozený zaměstnanec pobírá v důsledku nemoci z povolání invalidní důchod, je nutné při výpočtu nové výše renty počítat jak s valorizovaným rozhodným výdělkem, tak s valorizovaným invalidním důchodem, který se od rozhodného výdělku odečítá.

Pokud si nebudete vědět rady, jak správně vypočítat rentu v případě nemoci z povolání, obraťte se na naši bezplatnou poradnu.

Poradna pro poškozené z.s.

Tel.: 720 988 644

E-mail: info@poradna-pp.cz